Bảng báo giá thang máng cáp

Nhà thầu điện TEDCO xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ, sản phẩm được bảo hành 36 tháng.

Ngày đăng: 31-01-2018

1,107 lượt xem

 

Nhà thầu điện TEDCO xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ, sản phẩm được bảo hành 36 tháng.

 

Stt  No.

 Tên sản phẩm 

 Chiều rộng (W) 

 Chiều cao   (H) 

 Đvt 

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

 

 THANG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 

1.5

2.0

 

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

Mạ kẽm nhúng nóng

1

Thang cáp 60x40

60

40

m

62,000

80,000

2

Nắp thang cáp 60x40

60

10

m

26,000

33,000

3

Thang cáp 50x50

50

50

m

68,000

87,000

4

Nắp thang cáp 50x50

50

10

m

23,000

29,000

5

Thang cáp 75x50

75

50

m

70,000

89,000

6

Nắp thang cáp 75x50

75

10

m

29,000

40,000

7

Thang cáp 100x50

100

50

m

72,000

92,000

8

Nắp thang cáp 100x50

100

10

m

39,000

50,000

9

Thang cáp 100x75

100

75

m

88,000

112,000

10

Nắp thang cáp 100x75

100

10

m

39,000

50,000

11

Thang cáp 100x100

100

100

m

104,000

133,000

12

Nắp thang cáp 100x100

100

10

m

39,000

50,000

13

Thang cáp 150x50

150

50

m

76,000

97,000

14

Nắp thang cáp 150x50

150

10

m

55,000

70,000

15

Thang cáp 150x75

150

75

m

92,000

118,000

16

Nắp thang cáp 150x75

150

10

m

55,000

70,000

17

Thang cáp 150x100

150

100

m

108,000

138,000

18

Nắp thang cáp 150x100

150

10

m

55,000

70,000

19

Thang cáp 200x50

200

50

m

80,000

103,000

20

Nắp thang cáp 200x50

200

10

m

71,000

91,000

21

Thang cáp 200x75

200

75

m

96,000

123,000

22

Nắp thang cáp 200x75

200

10

m

71,000

91,000

23

Thang cáp 200x100

200

100

m

112,000

143,000

24

Nắp thang cáp 200x100

200

10

m

71,000

91,000

25

Thang cáp 250x50

250

50

m

84,000

108,000

26

Nắp thang cáp 250x50

250

10

m

86,000

111,000

27

Thang cáp 250x75

250

75

m

100,000

128,000

28

Nắp thang cáp 250x75

250

10

m

86,000

111,000

29

Thang cáp 250x100

250

100

m

116,000

149,000

30

Nắp thang cáp 250x100

250

10

m

86,000

111,000

31

Thang cáp 300x50

300

50

m

88,000

113,000

32

Nắp thang cáp 300x50

300

10

m

102,000

131,000

33

Thang cáp 300x75

300

75

m

104,000

133,000

34

Nắp thang cáp 300x75

300

10

m

102,000

131,000

35

Thang cáp 300x100

300

100

m

120,000

154,000

36

Nắp thang cáp 300x100

300

10

m

102,000

131,000

37

Thang cáp 350x50

350

50

m

92,000

118,000

38

Nắp thang cáp 350x50

350

10

m

118,000

152,000

39

Thang cáp 350x75

350

75

m

108,000

139,000

40

Nắp thang cáp 350x75

350

10

m

118,000

152,000

41

Thang cáp 350x100

350

100

m

124,000

159,000

42

Nắp thang cáp 350x100

350

10

m

118,000

152,000

43

Thang cáp 400x50

400

50

m

96,000

123,000

44

Nắp thang cáp 400x50

400

10

m

134,000

172,000

45

Thang cáp 400x100

400

100

m

128,000

164,000

46

Nắp thang cáp 400x100

400

10

m

134,000

172,000

47

Thang cáp 400x150

400

150

m

160,000

205,000

48

Nắp thang cáp 400x150

400

10

m

134,000

172,000

49

Thang cáp 500x50

500

50

m

104,000

134,000

50

Nắp thang cáp 500x50

500

10

m

166,000

213,000

51

Thang cáp 500x100

500

100

m

136,000

175,000

52

Nắp thang cáp 500x100

500

10

m

166,000

213,000

53

Thang cáp 500x150

500

150

m

168,000

216,000

54

Nắp thang cáp 500x150

500

10

m

166,000

213,000

55

Thang cáp 600x100

600

100

m

144,000

185,000

56

Nắp thang cáp 600x100

600

10

m

198,000

254,000

57

Thang cáp 600x150

600

150

m

176,000

226,000

58

Nắp thang cáp 600x150

600

10

m

198,000

254,000

59

Thang cáp 600x200

600

200

m

208,000

267,000

60

Nắp thang cáp 600x200

600

10

m

198,000

254,000

61

Thang cáp 700x100

700

100

m

152,000

196,000

62

Nắp thang cáp 700x100

700

10

m

230,000

295,000

63

Thang cáp 700x150

600

150

m

184,000

236,000

64

Nắp thang cáp 700x150

600

10

m

230,000

295,000

65

Thang cáp 700x200

700

200

m

216,000

277,000

66

Nắp thang cáp 700x200

700

10

m

230,000

295,000

67

Thang cáp 800x100

800

100

m

160,000

206,000

68

Nắp thang cáp 800x100

800

10

m

261,000

336,000

69

Thang cáp 800x150

800

150

m

192,000

247,000

70

Nắp thang cáp 800x150

800

10

m

261,000

336,000

71

Thang cáp 800x200

800

200

m

224,000

288,000

72

Nắp thang cáp 800x200

800

10

m

261,000

336,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt No.

 Tên sản phẩm 

 Chiều rộng (W) 

 Chiều cao (H) 

 Đvt 

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

 

 MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 

1.5

2.0

 

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

Mạ kẽm nhúng nóng

1

Máng cáp 60x40

60

40

m

51,000

66,000

2

Nắp máng cáp 60x40

60

10

m

26,000

33,000

3

Máng cáp 50x50

50

50

m

55,000

70,000

4

Nắp máng cáp 50x50

50

10

m

23,000

29,000

5

Máng cáp 75x50

75

50

m

62,000

80,000

6

Nắp máng cáp 75x50

75

10

m

29,000

40,000

7

Máng cáp 100x50

100

50

m

70,000

90,000

8

Nắp máng cáp 100x50

100

10

m

39,000

50,000

9

Máng cáp 100x75

100

75

m

86,000

111,000

10

Nắp máng cáp 100x75

100

10

m

39,000

50,000

11

Máng cáp 100x100

100

100

m

102,000

131,000

12

Nắp máng cáp 100x100

100

10

m

39,000

50,000

13

Máng cáp 150x50

150

50

m

86,000

111,000

14

Nắp máng cáp 150x50

150

10

m

55,000

70,000

15

Máng cáp 150x75

150

75

m

102,000

131,000

16

Nắp máng cáp 150x75

150

10

m

55,000

70,000

17

Máng cáp 150x100

150

100

m

118,000

152,000

18

Nắp máng cáp 150x100

150

10

m

55,000

70,000

19

Máng cáp 200x50

200

50

m

102,000

131,000

20

Nắp máng cáp 200x50

200

10

m

71,000

91,000

21

Máng cáp 200x75

200

75

m

118,000

152,000

22

Nắp máng cáp 200x75

200

10

m

71,000

91,000

23

Máng cáp 200x100

200

100

m

134,000

172,000

24

Nắp máng cáp 200x100

200

10

m

71,000

91,000

25

Máng cáp 250x50

250

50

m

118,000

152,000

26

Nắp máng cáp 250x50

250

10

m

86,000

111,000

27

Máng cáp 250x75

250

75

m

134,000

172,000

28

Nắp máng cáp 250x75

250

10

m

86,000

111,000

29

Máng cáp 250x100

250

100

m

150,000

192,000

30

Nắp máng cáp 250x100

250

10

m

86,000

111,000

31

Máng cáp 300x50

300

50

m

134,000

172,000

32

Nắp máng cáp 300x50

300

10

m

102,000

131,000

33

Máng cáp 300x75

300

75

m

150,000

192,000

34

Nắp máng cáp 300x75

300

10

m

102,000

131,000

35

Máng cáp 300x100

300

100

m

166,000

213,000

36

Nắp máng cáp 300x100

300

10

m

102,000

131,000

37

Máng cáp 350x50

350

50

m

150,000

192,000

38

Nắp máng cáp 350x50

350

10

m

118,000

152,000

39

Máng cáp 350x75

350

75

m

166,000

213,000

40

Nắp máng cáp 350x75

350

10

m

118,000

152,000

41

Máng cáp 350x100

350

100

m

182,000

233,000

42

Nắp máng cáp 350x100

350

10

m

118,000

152,000

43

Máng cáp 400x50

400

50

m

166,000

213,000

44

Nắp máng cáp 400x50

400

10

m

134,000

172,000

45

Máng cáp 400x100

400

100

m

198,000

254,000

46

Nắp máng cáp 400x100

400

10

m

134,000

172,000

47

Máng cáp 400x150

400

150

m

229,000

295,000

48

Nắp máng cáp 400x150

400

10

m

134,000

172,000

49

Máng cáp 500x50

500

50

m

198,000

254,000

50

Nắp máng cáp 500x50

500

10

m

166,000

213,000

51

Máng cáp 500x100

500

100

m

229,000

295,000

52

Nắp máng cáp 500x100

500

10

m

166,000

213,000

53

Máng cáp 500x150

500

150

m

261,000

335,000

54

Nắp máng cáp 500x150

500

10

m

166,000

213,000

55

Máng cáp 600x100

600

100

m

261,000

335,000

56

Nắp máng cáp 600x100

600

10

m

198,000

254,000

57

Máng cáp 600x150

600

150

m

293,000

376,000

58

Nắp máng cáp 600x150

600

10

m

198,000

254,000

59

Máng cáp 600x200

600

200

m

325,000

417,000

60

Nắp máng cáp 600x200

600

10

m

198,000

254,000

61

Máng cáp 700x100

700

100

m

293,000

376,000

62

Nắp máng cáp 700x100

700

10

m

230,000

295,000

63

Máng cáp 700x150

600

150

m

325,000

417,000

64

Nắp máng cáp 700x150

600

10

m

230,000

295,000

65

Máng cáp 700x200

700

200

m

357,000

458,000

66

Nắp máng cáp 700x200

700

10

m

230,000

295,000

67

Máng cáp 800x100

800

100

m

325,000

417,000

68

Nắp máng cáp 800x100

800

10

m

261,000

336,000

69

Máng cáp 800x150

800

150

m

357,000

458,000

70

Nắp máng cáp 800x150

800

10

m

261,000

336,000

71

Máng cáp 800x200

800

200

m

388,000

499,000

72

Nắp máng cáp 800x200

800

10

m

261,000

336,000

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

Chuyên Sản Xuất Tủ Điện, Tủ Rack, Thang Máng Cáp

CÔNG TY CỔ PHẦN TEDCO VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: 18 đường số 2, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Địa chỉ nhà xưởng: 57/5 Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0907.844.840 (Hotline), 0274.246.1550

Email: tedcogroup@gmail.com | info@tedco.com.vn

Website: www.tedco.com.vn | www.mangcap.vn

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha