Khay Cáp

Công ty cổ phần Tedco Việt Nam chuyên sản xuất Khay Cáp phục vụ cho công tác đi dây điện cho các tòa nhà và nhà xưởng và các công trình dân dụng.